Thursday, April 12, 2007

Blogger off to Skye
1 comment:

johanlindahl said...

Du är tydligen inte den enda svenska socialisten på Skye: http://www.flamman.se/kolumnister.php?id=4278