Wednesday, March 07, 2007

More close encounters

Jag blir attackerad av katt på Vallby
http://www.youtube.com/watch?v=prUEXToSSVk

1 comment:

Linn Wegemo said...

Katterna på Vallby är vilda. När jag, Jenny och Fia var där kissade en katt i Jennys (eller om det var Fias...) väska.