Monday, October 16, 2006

Att ha och inte ha

Maria Borelius har då alltså avgått som handelsminister. Och genast så ställer jag mig frågan: hur kommer hon ha råd med barnflickor nu? Kommer de stackars barnen att bli lämnade vind för våg medan mamma är ute och letar jobb? Eller kanske kan hon få tillbaka några av de styrelseposter som hon var tvungen att säga upp? De kan ju knappast ha hunnit rekrytera nytt…
Samtidigt som detta debacle med svart arbetskraft och obetalda tv-licenser pågick så läser jag i Reflex (NHRs medlemstidning) om en kvinna – låt oss kalla henne Åsa – som inte fått stå med som kandidat till ett parti på en valsedel till kommunfullmäktige. En handläggare på Försäkringskassan hotade att dra in hennes sjukersättning med 25 % med motiveringen att hon ju kunde ”jobba” i valrörelsen. Eftersom Åsas ersättning per månad var 5500 kr efter skatt var hon tvungen att välja att inte ställa sin röst till förfogande. Åsa – som inte vågar framträda med sitt eget namn mer rädsla för repressalier från sagda Försäkringskassa – undrar nu om det finns en risk att Försäkringskassan börjar ställa frågor om hur aktivt hon deltar i sina två små barns omvårdnad. Ska hon behöva välja mellan sina barn och sjukersättning nästa gång?

No comments: