Monday, October 09, 2006

Äntligen!

Riksbankens pris i ekonomi ”i Nobels anda” går i år till Edmund Phelps för bl a sina teorier om ”naturlig arbetslöshet”.

Så här beskriver SEB:s chefsekonom Klas Eklund Phelps studier på DinaPengar:
– Phelps forskning under 60- och 70-talen var vid den tidpunkten avancerad och har haft mycket stor betydelse för hur penningpolitiken har kommit att utformas, säger Klas Eklund.
– Hans teoretiska upptäckter går ut på att det finns en naturligt arbetslöshetsnivå som är svår att påverka av politik utan bestäms av strukturerna på arbetsmarknaden. Om man genom skatter och penningpolitik försöker gasa på gör människors förväntningar att det driver upp löneläget och kan få motsatta effekter på arbetsmarknaden.

Och vilket är motiveringen till att han får priset nu?

– För det första har han verkligen bidragit med ett omvälvande sett att se på arbetslöshet som gradvis har kommit att bli en del av den ekonomiska politiken de senaste 15-20 åren.
– Han visar att den ekonomiska politiken måste bedrivas inom vissa ramar, exempelvis att inflationen ska hållas på en fast nivå. Det måste vara ordning och reda i den ekonomiska politiken.

Tillåt mig citera Peter Antoinne "jag blir så jävla förbannad!"Just det, inflationen måste bekämpas, ekonomisk politik måste föras inom ”vissa ramar”, dvs helst inte alls utan lämnas över till centralbanker världen över (pöbeln göre sig icket besvär när det gäller sådana viktiga saker) och det finns en arbetslöshet som är ”naturlig” (den gäller förståss mest bland arbetarklassen). Varför låter det här mer som ett ideologiskt ställningstagande snarare än vetenskap? Och varför skrotar vi inte detta sorgliga pris som varje år tillåts solka Nobels minne?

No comments: